×
Děkujeme za váš zájem, co nejdříve se vám ozveme.
×
Formulář se bohužel nepodařilo odeslat, prosím zkuste to znovu později.
hlavní foto

Informační systém
pro pobytové služby.
Co všechno umí?

Co všechno zvládnete s naším řešením

CYGNUS obsahuje všechny potřebné nástroje pro komplexní správu žadatelů, klientů a zaměstnanců. Speciálně pro zdravotní úsek přináší jedinečné a inovativní řešení s možností vést ošetřovatelskou dokumentaci kompletně pouze v elektronické podobě. Navíc Vám usnadní zpracování sociální a ošetřovatelské dokumentace o klientech s důrazem na naplnění standardu kvality sociálních služeb č. 5. – Individuální plánování průběhu sociální služby. Zdokumentované intervence ošetřovatelské péče lze snadno vyúčtovat na zdravotní pojišťovnu a dávky pojišťovnám následně odeslat jednoduše přímo z programu. Je také vhodným pomocníkem v naplnění standardu kvality č. 10 (Profesní rozvoj zaměstnanců) v zařízeních poskytujících sociální služby.

Evidence klientů a žadatelů

Soubor nástrojů Klienti umožní sociálním pracovníkům přehledně vést nejen agendu dospělých i dětských klientů, ale také komplexní evidenci žadatelů. Svou funkčností je zaměřena na tvorbu smluv a výpočet předpisů úhrad, měsíční vyúčtování pobytu klientů a zpracování hromadné výplatnice důchodů. Vedle toho nabízí efektivní nástroje pro zaznamenání nepřítomnosti klienta a výpočet vratek, jednoduchou správu finančních a hmotných depozit klientů, či pro snadnou tvorbu a generování dokumentů jako je například smlouva s klientem.

foto

Sociální a ošetřovatelská dokumentace s vyúčtováním výkonů na pojišťovnu

CYGNUS umožní všeobecným sestrám, pracovníkům v sociálních službách, terapeutům, případně dalším pracovníkům sestavovat individuální plány, stanovovat plán péče, vést záznamy o realizaci plánů a poskytnuté péči a provádět jejich hodnocení. Rovněž zahrnuje ošetřovatelský plán a nástroje pro přehlednou evidenci zrealizovaných ošetřovatelských výkonů a jejich snadné vyúčtování na ZP. Jako podklad pro efektivní plánování péče lze použít speciálně předpřipravené formuláře dokumentace, evidenci ordinovaných léků, evidenci inkontinenčních pomůcek a jejich objednávky. Pro sledování skutečného objemu poskytnuté péče zahrnuje program podporu tabletu IRePad a přenosných terminálů na čárové kódy.

foto

Elektronický podpis ošetřovatelské dokumentace a přímá komunikace se ZP

Všeobecným sestrám také umožňuje kompletně vést ošetřovatelskou dokumentaci pouze v elektronické podobě. Integrace elektronického podpisu do jednotlivých nástrojů, jako plnohodnotné náhrady ručního podpisu, přináší oproti papírovému zpracování a archivaci maximální úsporu času a financí. Nejvyšší možnou míru zabezpečení elektronických podpisů proti neoprávněnému užití cizí osobou zajišťuje tzv. podpisová karta s osobním certifikátem sestry. Podepsaná dokumentace je následně ukládána naše zabezpečené disky s každodenním zálohováním a splněním všech legislativních předpisů. Neméně významná je možnost odesílat vykázané dávky na všechny pojišťovny přímo z programu současně s informacemi o přijetí danou pojišťovnou.

foto

Evidence zaměstnanců, plánování směn, docházkový výkaz

Zaměstnanci jsou určeni pro vedoucí pracovníky a mzdové účetní (PAM) v zařízeních poskytujících sociální služby. Zajistí komplexní evidenci všech zaměstnanců. Profil každého zaměstnance můžete doplnit o detailní informace, zahrnující jeho osobní údaje, kontakty, adresy apod. Pomocí programu také snadno naplánujete služby v nepřetržitém / směnném provozu, stejně jako plán dovolených. Samozřejmostí je navazující zpracování a vyhodnocení docházky a tvorba podkladů pro zpracování mezd. Pro efektivní sledování skutečné docházky zaměstnanců lze navíc využít docházkové čtečky na otisky prstů nebo čipy.

foto

Hodnocení zaměstnanců, vzdělávací harmonogram, lékařské prohlídky, OPP

Najdete zde užitečné nástroje k hodnocení Vašich zaměstnanců, včetně stanovení potřeb jejich dalšího vzdělávání. S tím souvisí možnost tvorby individuálních vzdělávacích plánů, vzdělávacího harmonogramu celé organizace i sledování požadavků na vzdělávání u jednotlivých zaměstnanců. Vedle toho nabízí nástroje pro sledování lékařských prohlídek, či evidenci přidělených ochranných pomůcek zaměstnanců s propojením na sklad ochranných pomůcek. Je vhodným pomocníkem v naplnění standardu kvality č. 10 (Profesní rozvoj zaměstnanců) v zařízeních poskytujících sociální služby.

foto

Stravovací provoz

Stravovací provoz je komplexním nástrojem, který poskytovatelům sociálních služeb usnadňuje vedení stravovacího provozu. Primárně je určený vedoucím stravovacích provozů a nutričním terapeutům. Umožňuje efektivně normovat receptury jídel, sestavovat jídelní lístky, rozbory a výdejky, které lze následně odepsat ze skladu potravin. Stravovací část dále obsahuje nástroje pro objednávání stravy pro zaměstnance, klienty i cizí strávníky, vyúčtování stravného včetně tisku stravenek a pokladních dokladů. Tato část systému komunikuje se Sociální částí, z níž načítá počet porcí pro klienty. Praktické je také sledování spotřeby a stravovacích norem, alergenů a nutričních hodnot jídelních lístků a mnoho dalšího. S částí Dokumentace klienta sdílí informace o stravovacích omezeních klientů a nutričních hodnotách přijímané stravy. Dále je zde zahrnuta evidence libovolného počtu skladů metodou průměrných cen. Obsažené nástroje vám usnadní zadávání příjemek a výdejek, tisk výkazů, provádění inventur a uzávěrek a mnoho dalšího.

foto